Kunst in de wijk cool. augustus 2017 t/m mei 2018

Info

Kunst­block is de naam van de sa­men­wer­ken­de kunst­in­stel­lin­gen in het Kunst­kwar­tier van Rot­ter­dam: MAMA, WORM, V2_, TENT Rotterdam,  Witte de With Center for Contemporary Art en CBKRotterdam. Deze instellingen bundelen de krachten om samen met de wijk van Cool een mooie, bloeiende culturele wijk te maken. Kunst­block is op­ge­richt om ge­za­men­lijk (bre­de) pu­blieks­pro­gram­ma’s en pro­mo­tie te re­a­li­se­ren. Daar­naast is edu­ca­tie een be­lang­rijk on­der­deel van het pro­gram­ma.

Kunstblock
Witte de Withstraat 50
3012 BR, Rotterdam
T. +31 (0)10 411 01 44
E. info@kunstblock.nl
W. www.kunstblock.nl