Kunst in de wijk cool. augustus 2017 t/m mei 2018

Op de kaart zie je welke kunstinstellingen betrokken zijn bij Coolstof. De instellingen werken samen onder de naam Kunstblock en bundelen de krachten om samen met de wijk van Cool een mooie, bloeiende culturele wijk te maken.

CBK Rotterdam

Als be­trouw­ba­re part­ner, des­kun­di­ge ad­vi­seur en als in­no­va­tief on­der­ne­mer, brengt CBK Rot­ter­dam beel­den­de kunst, de stad, kun­ste­naars en pu­bliek met […]

Meer info

Witte de With Center for Contemporary Art

Wit­te de With Cen­ter for Con­tem­po­ra­ry Art is een toon­aan­ge­ven­de open­ba­re in­stel­ling voor he­den­daag­se kunst en de daar­aan ge­re­la­teer­de dis­cour­sen. […]

Meer info

TENT

TENT is een plat­form voor 100% he­den­daag­se kunst dat zijn wor­tels heeft in Rot­ter­dam. Het ver­bindt de kunst van de […]

Meer info

WORM

WORM is een in­sti­tuut voor Avant­gar­dis­tisch Re­cre­a­tie mid­den in het cen­trum van Rot­ter­dam dat zich het best laat le­zen als […]

Meer info

V2_

V2_ is een in­ter­dis­ci­pli­nair cen­trum voor kunst en me­dia techo­no­l­gie in Rot­ter­dam. V2_ doet on­der­zoek op het snij­vlak van kunst, […]

Meer info

MAMA

MAMA is een plat­form voor vi­su­e­le cul­tuur in Rot­ter­dam. Jong ta­lent ont­wik­kelt zich bij ons door mid­del van pro­duc­ties en […]

Meer info