Kunst in de wijk cool. augustus 2017 t/m mei 2018

CBK Rotterdam

Als be­trouw­ba­re part­ner, des­kun­di­ge ad­vi­seur en als in­no­va­tief on­der­ne­mer, brengt CBK Rot­ter­dam beel­den­de kunst, de stad, kun­ste­naars en pu­bliek met el­kaar in con­tact door mid­del van een ge­va­ri­eerd en ver­bin­dend pro­gram­ma. Daar­naast zorgt CBK Rot­ter­dam voor een be­te­ke­nis­vol­le werk­plek voor ge­ta­len­teer­de kun­ste­naars en werkt aan de stad Rot­ter­dam als een sti­mu­le­ren­de ont­moe­tings­plek voor be­trok­ken bur­gers en be­zoe­kers die kunst een warm hart toe­dra­gen.

Eendrachtsstraat 10 (kantoor)
3012XL Rotterdam
+31 (0)10 436 02 88
www.cbkrotterdam.nl/