Kunst in de wijk cool. augustus 2017 t/m mei 2018

TENT – 09/02 – 09/02

Blok Beton (by Maurice Meewisse)

TENT presenteert Blok Beton, een performance van Maurice Meewisse en het vierde project van Coolstof. Fysieke arbeid vormt de inspiratiebron voor Meewisses projecten. Met performances en acties zoals het vellen van een boom of smelten van metaal brengt hij een ode aan lichamelijk werk, waarvan de waarde in onze steeds meer geautomatiseerde en gedigitaliseerde samenleving soms uit het zicht lijkt te verdwijnen. Meer dan om het resultaat, gaat het om de actie van het werken zelf, dat een sociale en symbolische gebeurtenis wordt.

Blok Beton haakt in op de behoefte van mensen om met hun arbeid te investeren in iets dat nut of betekenis heeft. Meewisses project start met een publieke performance op 9 februari, waarin het mixen en storten van beton centraal staat. Het zware werk zal tegelijkertijd gevierd worden met een winterfeest met koek-en-zopie en een bijdrage door geluidskunstenaar Jordy Walker. Enkele dagen later breekt de kunstenaar het object uit de mal. In de laatste akte valt de beslissing over de toekomst van het blok beton, en krijgt de buurt bij monde van een afgezant zeggenschap over het object.

Performance- en installatiekunstenaar Maurice Meewisse woont in Rotterdam. Hij werkt meestal in de buitenruimte, en realiseerde eerder werk bij onder meer het Oerolfestival, Terschelling (2013); Fest i Nova festival, Georgië (2015); Lucy / Galerie Sanaa, Utrecht (2015); Sculpture by the Sea, Aarhus (2015); Zandmotor, Den Haag (2017) en Arte Concordia, Rotterdam (2017).